• Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Regnskap

Bjørn A Karlsen AS

Entreprenørvirksomhet og alt som står i forbindelse med dette samt deltagelse i andre selskaper. Investering i fast eiendom. Salg av konsulenttjenester. Utleie av anleggsmaskiner og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo