• Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Regnskap

Betongelementforeningen

a. Å ivareta og fremme betongelementbedriftenes interesser ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.b. Å virke for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen c. Å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemmene d. Å arbeide for riktig og rasjonell framstilling, avsetning og bruk av betongelementer e. Å fremme miljøansvarlighet og miljøbevissthet i bransjen f. Å gjennomfør fellesprosjekter for medlemmene

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Institutt For Energiteknikk

63 80 60 00 - Instituttv. 18, 2007 Kjeller

IFE er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. H...
Kontaktinfo


  • Telefon: 23 08 75 00
  • Besøksadresse: Middelthuns g. 27, 0368 Oslo
  • Postadresse: Postboks 7186 Majorstua, 0307 Oslo
  • Org.nr: 954989887
  • Send forespørsel