Brenntag Nordic AS


Brenntag er en global distributør av kjemikalier, råvarer og tilsetningsstoffer til et bredt utvalg av bransjer som f. eks. generelt prosessindustri, kjemisk teknisk industri, olje og gass, helsekost, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri.

 

 

For å gjøre det enklere for leverandører og kunder har vi gruppert næringene i tre større segmenter:

 

Følg linkene under for å lese mer om våre produkter og forretningsområder


 

Produkter

Absorbsjonsmidler
Additiver
Alkoholer
Alkylatbensin
Aluminiumoksyd
Aluminiumsulfat
Ammoniakk
Ammonium Bisulfitt
Ammoniumfluorid
Ammoniumnitrat
Antioksydanter
Antiskummidler
Bindemidler
Borsyre
Brannkjemikalier
Denatureringsmidler
Desinfeksjonsmidler
Dispergeringsmidler
Disulfider
Eddiksyre
Etanol
Etylenglykol
Festemateriell
Fortykningsmidler
Fortykningsmidler for næringsmiddelindustrien
Fosfateringsmidler
Glykoletere
Glykose, druesukker
IPA
Isocyanat
Jernklorid
Kaliumhydroksyd
Kaliumklorid
Kalsiumacetat
Kalsiumhypokloritt
Kalsiumstearat
Kalsiumsulfat
Kaustisk soda
Kjelevanntilsetning
Kjemikalier
Kjemikalier for bygningsindustrienen
Kjemikalier for farge- og lakkindustrien
Kjemikalier for gummiindustrien
Kjemikalier for kjemisk industri
Kjemikalier for kosmetisk industri
Kjemikalier for legemiddelindustrien
Kjemikalier for metallindustrien
Kjemikalier for næringsmiddelindustrien
Kjemikalier for oljeindustrien
Kjemikalier for papirindustrien
Kjemikalier for plastindustrien
Kjemikalier for produksjon av rengjøringsmidler
Kjemikalier for skipsindustrien
Kjemikalier for tekstilindustrien
Kjemikalier for øvrig industri
Kjøleglykol
Kjølemedier
Krydderblandinger
Kuler, stål
Kull, aktivt
Kullfiltre
Linolje
Løsemidler, øvrige
Magnesiumklorid
Magnesiumstearat
Metanol
Metyldiglykol
Natiumsilikat
Natrium Bisulfitt
Natrium og natriumforbindelser
Natriumbikarbonat
Natriumhydroksid
Natriumhydrosulfid
Natriumhypokloritt
Natriumkarbonat
Natriumklorid
Natriumnitrat
Natriumnitrit
Natriumsulfat
Natriumsulfid
Natronlut
Oljeboringskjemikalier
Oxalsyre
Polyaluminiumklorid
Polypropylenglykol
Potassiumhydroksid
Potassiumkarbonat
Propylalkohol
Propylenglykol
Propylenglykoldiacetat
Propylenglykolmetyleter
Ricinolje
Røykgassrenseanlegg og -utstyr
Salmiakksprit
Salpetersyre
Saltsyre
Sandfiltre
Silikonolje
Sinkacetat
Sinkklorid
Sinkstearat
Sitronsyre
Sulfaminsyre
Sulfider
Sulfonater
Svovel
Svovelsyre
Syrer, organiske
Teknisk sprit
Terpentin
Titandioksyd
Toluen
Trietylenglykol
Tørkemidler
Urea
Vannrensekjemikalier
Vannrensingsfilter
White spirit

 

Varemerker


 

Agenturer

Alberdingk Boley GmbH(DE)
Arteco(NL)
Ashland Inc.(US)
Budenheim Altesa(ES)
Budenheim(DE)
CECA(FR)
Cabot Activated Carbon (Norit)(NL)
Cargil(US)
Collapro(NL)
Exxon(US)
Lyondell Basell Industries(NL)
PQ Silicate(NL)
STÉARINERIE DUBOIS(FR)
Saint Gobain(FR)
Van Hees(DE)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Helge Lundh Adm. direktør
Økonomi email Knut-Erik Heier Finansdirektør
Salg email Larry Smith Account Manager
Salg email Kristoffer Eriksen Account Manager
Salg email John Tore Syversen Account Manager
Salg email Andreas Velgaard Account Manager
Salg email Knut Solaas Account Manager
Salg email Jan Hovrind Account Manager
Salg email Hanne Geiger Key Account Manager
Salg email Espen Halvorsen Account Manager
 

Regnskap

Resultatregnskap 2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 265 247 225 215 241 122
Driftsresultat 7 433 2 621 7 720
Årsresultat 7 170 769 4 390
Sum eiendeler 81 903 74 768 79 114
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!