Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Produksjon av kraftfôr, salg av driftsmiddel til landbruk, detaljhandel og tilgrensede aktiviteter.
 

Produkter

Ammoniakk
Ammoniumnitrat
Analyser, biologiske
Arbeidshansker
Arbeidsklær, verneutstyr
Automasjonsutstyr
Avfallsbeholdere
Avfallskverner
Avløpsrenner
Avløpsrør, plast
Batterier
Batteriladere
Beholdere, stål
Beis
Brannvernsystemer og- utstyr
Clutcher
Drensrør
Gassflasker og gassflaskeutstyr
Gjerdenetting
Gjerder
Gjødsel
Gjødselbeholdere
Gjødselspredere
Gjødslingsutstyr
Jordfresere
Kalk, kalksten
Ploger for landbruket
Såmaskiner
Taljer
Traktorer
Traktorredskap
Traktortilhengere
Traktorutstyr
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ola Bekken adm. dir.
Øvrig ledelse email Roar Feedt dir. forretningsutv.
Økonomi email Frank Solheim økonomidirektør
Marked email Per Harald Vabø landbruksdir.
Salg email Peder Helge Kvammen maskindir.
Salg email Per Harald Vabø landbruksdir.
IT email Knut Svendsen IT-sjef
Adm./Org./Personal email Kim Malmin Personal,HMS, Kvalitetssjef
Teknisk email Peder Helge Kvammen maskindir.
Produksjon email Arne Norland prod.dir.
Innkjøp email Geir Inge Auklend innkjøpsdirektør
 

Regnskap

Resultatregnskap 2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 2 431 000 2 313 700 2 126 800
Driftsresultat 78 100 50 600 26 400
Årsresultat 40 900 64 500 -164 700
Sum eiendeler 1 214 800 1 208 100 1 186 100
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Am Nutrition AS
Felleskjøp- Butikken AS
Vekstmiljø AS
Avdeling Felleskjøpet Rogaland Agder
Felleskjøpet Rogaland Agder As Butikk Vikeså
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Avd Evje
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Avd Sirevåg
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Avd Stavanger
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Avd Sørlandsparke
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Avd Verksted Klepp
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Butikk Maskin Bryn
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Butikk Maskin Flek
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Butikk Maskin Grim
Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Butikk Maskin Haug
Vis mer >>
Leverandør Melvær & Lien Ide-Entreprenør AS
Underavdeling Felleskjøpet Rogaland Agder Sa Butikk Maskin Stor

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!