Dagenborg Maskin A/S

Dagenborg Maskin AS er leverandør av anleggsmaskiner, traktor, redskap og utstyr for Nord-Norge. Har solgt Case og Case IH siden oppstarten i 1981. Dagenborg Maskin er godkjent som importør av Case Construction for Nordland, Troms og FInnmark, av verdens 3. største produsent av construction, CNHi. Dagenborg Maskin er også A-K forhandler i Tromsø, og selger Case IH og New Holland traktor.
 

Produkter

Anleggsmaskindeler
Anleggsmaskiner
Gravelastere
Gravemaskiner/-utstyr
Gravemaskinskuffer
Hjullastere
Minigravere
Redskapsbærere (traktormonterte)
Sertifisering- og sertifiseringsorganer
Slitestål
Traktorer
Traktorredskap
Traktorutstyr

 

Varemerker


Case lH

Case IH er en amerikansk produsent av større landsbruksmaskiner og tilhørende utstyr. Case IH har distributører over ...

Vis mer

New Holland

New Holland produserer landbruksmaskiner og anleggsmaskiner. New Holland er i dag en del av Fiat-gruppen. New Holland...

Vis mer

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Håkon Dagenborg dagl. leder
Leder email Reidar Aleksander Dagenborg arbeidende styreleder
Økonomi email Kathrine Dagenborg økonomiansv.
Marked email Katrine Dagenborg Markedsansvarlig
Salg email Johnny Lorentzen Selger
Salg email Kjell Hansen Selger
Adm./Org./Personal email Jill-Tove Dagenborg Regnskap og HR
Produksjon email Inge Kristiansen kundemottaker verksted
Innkjøp email Yngve Engeness Selger
 

Regnskap

Resultatregnskap 2013 2012 2011
Sum driftsinntekter 56 376 58 011 66 411
Driftsresultat 691 1 045 1 269
Årsresultat 5 506 455
Sum eiendeler 26 092 25 148 27 814
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!