Rehabilitering Damfossen - byggetekniske arbeider

Oppdragsgiver: TELEMARKSKANALEN FKF Org.nr: 990599386
Telefon: 35917363
Kontaktpunkt: +47 33141400
Primær kontakt: Einar Klavenes
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Rehabilitering Damfossen, nederst i Skiensvassdraget midt i Skien.Dammen ved Damfossen er i plassert i bruddkonsekvensklasse 2.Arbeidet vil gjennomføres i 2 entrepriser; Byggeteknisk arbeider og Mekaniske arbeiderDenne entreprisen omfatter byggetekniske arbeider som betongrehabilitering, undervannsarbeider med støp og montasje, montering av nålestengsel ved 2 ulike lukeløp, riving/bygging av nye lukehus, midlertidige fangdammer, riving av gamle stålkonstruksjoner m.v.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no