Sanering av VA-anlegg Tveiterhellinga - Ullensaker kommune

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 90199136
Primær kontakt: Synnøve Mathan Knivsland
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Ullensaker
Sammendrag: Ullensaker kommune skal sanere/rehabilitere og etablere nyanlegg for VA transportsystem på Tveiterhellinga i Ullensaker kommune. Prosjektet omfatter utskiftning av ca. 4,0 kilometer vann-, spillvann- og overvannsledninger med tilhørende kummer. Arbeidet består, i tillegg til konvensjonell graving av VA-grøfter, av flere forskjellige NoDig-løsninger som rørinntrekking, strømperenovering, styrt boring og utblokking.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 23.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no