Ørsta servicekontor - Ørsta kommune

Oppdragsgiver: Ose Ingeniørkontor AS Org.nr: 994525174
Telefon: 70045220
Web: E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 70045220
Primær kontakt: Ose Ingeniørkontor
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Ørsta kommune (ØK) skal bygge om servicekontoret på Ørsta Rådhus. Delar av den innvendig bygningsmassen skal rivast, og ny hovudinngang med takoverbygg skal etablerast.Bygget skal ha funksjon som servicekontor, og skal innehalde kontor, resepsjon, datapunkt, informasjonsområde og ventesone. Nytt inngangsparti skal oppførast i berekonstruksjon av betong og stål, vindusfasade med aluminiumskarmar, og taket skal ha same RAL-farge som utvendige veggar.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no