VA Nordtorp - Sæle

Oppdragsgiver: Øystre Slidre kommune Org.nr: 961382068
Telefon: 61352500
Web: www.oystre-slidre.kommune.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 61352506
Primær kontakt: Hans Kristian Syversen
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Øystre Slidre
Sammendrag: VA Nordtorp - Sæle gjelder bygging av 2.650 m kommunale hovedledninger for vann og avløp over dyrka landbruksmark mellom Skammestein og Heggenes i Øystre Slidre kommune.Dimensjon er 400 mm avløpsledning og 280 mm vannledning.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no