Vannledninger Pannerud - Moen

Oppdragsgiver: Gran kommune Org.nr: 961381541
Telefon: 61338400
Web: www.gran.kommune.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 61338516
Primær kontakt: Lars Ellingbø
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Gran kommune skal etablere ca. 940 m nye vannledninger fra Pannerud til Moen. Ledningstraseen går delvis i veg, delvis i dyrket mark og utmark. Det skal legges 2 parallelle vannledninger PE 100 280 mm og pe 80 63 mm. i tillegg skal det etableres kabelgrøft.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no