Rammeavtale på tømming av slamavskillere

Oppdragsgiver: Gjesdal Kommune Org.nr: 964978573
Telefon: 51611100
Web: www.gjesdal.kommune.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 51614234
Primær kontakt: Jorunn Birkeland
Primær kontakt e-post: [email protected]
Sammendrag: Kontrakten gjelder tømming av slam fra samtlige slamavskillere som inngår i den kommunale tømmeordningen i Gjesdal kommune, med unntak av enkeltanlegg hvor eieren selv har fått tillatelse av Gjesdal kommune til å tømme sine egne tanker
Bransje(r): 12401097 - Slambehandlingskonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no