Nyanlegg skogsbilveg Seterdalsvegen Namsos

Oppdragsgiver: Statskog SF - Hovedkontoret Org.nr: 966056258
Telefon: 07800
Web: www.statskog.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 97702252
Primær kontakt: Halle Heggli
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Namsos
Sammendrag: Nybygging av 2.600 meter skogsbilveg i tillegg til to møteplasser og to snuplasser. Namsos kommune. Vegen skal bygges etter kravene til vegklasse 3 etter Landbruksdepartementets vegnormaler, dette betyr helårs skogsbilveg for tømmerbil med tilhenger.
Bransje(r): 7003184 - Veiarbeide | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 05.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no