Steinleveranse til sikringstiltak i Kvernbekken i Meråker

Oppdragsgiver: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Org.nr: 970205039
Telefon: 09575
Web: www.nve.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 22959927
Primær kontakt: Tore Madsø
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Meråker
Sammendrag: Oppdraget går ut på å levere samfengt sprengstein til sikringstiltak mot kvikkleireskred i Kvernbekken i Meråker kommune. Oversiktskart med tiltaksområde er vedlagt. Kvernbekken skal erosjonssikres over en lengde på ca. 1 km. I tillegg skal 4 sideraviner erosjonssikres over en samlet lengde på ca. 215 m.I tillegg til samfengt sprengstein skal det også gis priser på forskjellige fraksjoner gytegrus, rullestein, store steiner og knust masse levert anlegget. Det skal også gis priser på skogrydding i form av timepriser på forskjellig utstyr. Det er i hovedsak lauvskog (bjørk og or) med noen gran- og furutrær.
Bransje(r): 7002591 - Naturstein
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no