Anskaffelse av multifunksjonsmaskiner med tilhørende vedlikeholds- og driftsavtale

Oppdragsgiver: Den Norske Opera og Ballett Org.nr: 920201598
Telefon: 21422100
Web: www.operaen.no E-post: [email protected]
Kontaktpunkt: +47 47915300
Primær kontakt: Jørn Eirik Pettersen
Primær kontakt e-post: [email protected]
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) skal anskaffe multifunksjonsskrivere (heretter maskiner)til bruk i DNO&Bs lokaler. Overordnet for leveransen skal det anskaffes maskiner som dekker DNO&Bs behov. DNO&B sitt årlige volum på kopi/print ligger på ca. 900 000, fordelt på ca. 650 000 i sort/hvit og ca. 250 000 i farge.DNO&B skal kjøpe inn totalt 14 maskiner for å dekke sitt samlede behov for maskiner. Behovet er inndelt i to typer maskiner. Det skal også leveres vedlikehold og drift på anskaffede maskiner.
Bransje(r): 3627700 - Printere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no