Viser resultat etter treff i "Dampvarmevekslere" Registrer varemerke

Process-Therm

Prosess-Therm varmeveksler for gjenvinning av energi i fuktig eller uren prosessluft. Economisere for kjøling av røykgass fra olje-, gass- og fastbrenselfyrte kjeler.