Emballeringsmaskiner, øvrige

Viser resultat etter treff i "Emballeringsmaskiner, øvrige" Registrer varemerke

Cyklop

Cyklop er et varemerke for maskiner og utstyr til strekkfilmemballering av pallelast, avisbunker og liknende. Produsenten heter Cyklop GmbH og har hovedkontor i Cologne, Tyskland.