Viser resultat etter treff i "Arkivinnredninger" Registrer varemerke

Constructor

Constructor leverer oppbevarings-, lager- og arkivsystemer. I tillegg til enkeltreoler, vegger og lignende, leverer også Constructor blant annet analyseverktøy og lagerautomater. Constructor har vært på det norske markedet siden 60-tallet.


HOCA

HOCA horisontal karusell er et alternativ for store rom eller lave bygninger. Det horisontale lagringssystemet rommer store mengder volumiøst gods og minsker plukktiden. Produktiviteten kan økes ytterligere ved at man kobler flere PCer til et og samme hentepunkt.